Rammenet.dk | Internet til lokalområdet

Bank oplysninger

Vi benytter os af VestjyskBank Lemvig

Konto nr.  7730 - 1116206
 
Ifølge vedtægterne skal betalingen tilmeldes bankens betalingsservice
 
I vedtægterne stk. 14 står:
 
"Etablerer foreningen mulighed for tilmelding til betalingsservice, skal medlemmerne benytte dette"