Rammenet.dk | Internet til lokalområdet

Forsikringsordning

Forsikringsordning på husstandsantennerne.
 
På generalforsamlingen den 25. marts 2008 blev følgende vedtaget:
 
På grund af konstaterede fugtskader på antenner (Smartbridge typen) oprettes en forsikringsordning, så medlemmer i tilfælde af en skade kan få udbetalt op til kr. 3.000,- til repartition.
 
Der vil på alle skader være en selvrisiko på kr. 300,-.
I første omgang anvendes de økonomiske midler, der allerede er i foreningen.
Retten til erstatning afgøres af Bestyrelsen.
Bestyrelsen skal tage stilling til denne ordning hvert år.